KASKAD SİSTEMLERİ

Yoğuşmalı kazanlar malzemelerinin özelliği dolayısıyla büyük kapasitelerde pahalı olmaktadır. Burada ekonomik çözüm, tek büyük cihaz yerine birden fazla sayıdaki duvar tipi cihazın paralel çalıştırılmasıdır. Kaskad sistem adı verilen bu uygulamada cihazların oransal kontrollü (modülasyonlu) olmaları istenir. Kaskad sistemde bütün kazanlar modülasyonlu olarak çalıştırılmaktadır. Her bir kazanın kumanda alabilmesi için bütün kazanların otomatik kontrol ünitesine bağlanması gerekmektedir. İstenen oda sıcaklığında bir değişim görüldüğünde önce bir numaralı kazan devreye girer ve %100 kapasite ile çalışmaya başlar. Panel servis bölümünde girilmiş istenen sıcaklığa ulaşma süresine bakar.Yine servis bölümünde girilmiş hedef süresi ile kıyaslar ve mevcut kazan kapasitesinin bu sürede olması gereken sıcaklığa ulaşıp ulaşmayacağını hesaplar.Eğer yetmeyeceğine karar verirse,diğer kazanı minimum kapasitede devreye sokar. Bu işlemi tesisatı istenen sıcaklığa, belirlenen sürede ulaştıracak şekilde ısı ihtiyacını karşılayıncaya kadar devam ettirir. 

 

Kaskad şeklinde yerleşimden dolayı herhangi bir arıza durumunda ısı otomatik olarak seri bağlanmış bir sonraki kazan tarafından sağlanır ve sistemde bir kesinti olmaz. Kaskad sistem ile çalışacak bütün tesisatlarda denge kabı bulunması gerekir. Kaskad uygulamasında seri halde bağlanan yoğuşmalı duvar tipi kazanlar aynı ısıtma devresini besler.  Sistemin kapasitesi kazan kapasitelerinin toplamına eşittir. Değişik kapasiteli kazan birleşimleri ile gerekli olan kapasiteye en yakın kapasitede ekonomik bir sistem kurulmuş olur. Kaskad sistemi bütünüyle duvar üzerine yerleştirileceği için zeminde yer kaplamaz. Elektronik kontrol sistemi ile 15 ayrı zon için konfor şartlarının ayarlanması mümkün olur. Böylece daha ekonomik bir işletme sağlanır. Duvar tipi yoğuşmalı kaskad sistemler ekonomi ve konforu birleştirerek Toplam Çözüm sağlar.